Neoporas

Neoporas

šiltinimo medžiaga

Sienų kvėpavimo sąvoka vis dar tebekelia kelia daug nesusipratimų. „Sienos kvėpavimo” terminą didelė dalis žmonių dar tebesieja su oro srauto judėjimu, todėl susidaro vaizdas, kad pasirinkus mažai kvėpuojančias medžiagas kambaryje pradės trūkti oro.

Sienos arba medžiagos „kvėpavimas” - tai laidu...

Visiems gyvenamiesiems pastatams yra būtina priešgaisrinė sauga, kad būtų užtikrintas žmonių saugumas, taip pat ir materialinės jų vertybės. Gaisras – tai nekontroliuojamas degimas, įsižiebiantis tam tikroje vietoje bei keliantis pavojų tiek žmonėms, tiek jų materialinei gerovei. Užsidegus vienam pa...

Remiantis statybų techniniu reglamentu STR 2.01.09:2012 svarbu žinoti:

Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį išduotas , o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2018 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi...

Paliesime visiems namų statytojams aktualų – kaip racionaliai ir ilgaamžiškai apšiltinti savo būstą. Kaip savininkui, neturinčiam specialių žinių susigaudyti gausybėje siūlomų medžiagų įvairovėje. Visų pirma, namo savininkas turėtų suformuluoti savo tikslus. Sakykime, jei namas bus eksploatuojamas t...